Varuosapäring Romuoksjon Ettevõtted KKK Firmast Kontakt
KASUTUSTINGIMUSED
1. Mõisted
1.1.Veebileht – Varuosakeskus.ee domeeni (ka. alamdomeenide) kaudu
kättesaadavate dokumentide kogum.
1.2.Haldaja – Veebilehe haldaja Demontering OÜ
1.3.Teenusekasutaja – Veebilehte kasutav isik
1.4.Teenused – Veebilehe kaudu pakutavad teenused haldaja poolt

2. Üldsätted
2.1.Veebilehe kasutamine on lubatud vaid juhul, kui nõustute järgnevate
kasutustingimustega. Kasutades Veebilehte nõustute Te kõikide
kasutustingimustega eranditult. Kui te ei nõustu järgnevate
kasutustingimustega on Teil Veebilehel viibimine ning selle kasutamine
keelatud.
2.2.Veebilehe kasutamiseks loetakse mistahes Veebilehel asuva dokumendi
kasutamist mistahes viisil või eemärgil.
2.3.Veebilehe külastamine on lubatud vaid üldotstarbega
internetibrauseritega (Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Opera jt.).
Veebilehe külastamine eriotstarbeliste programmidega mis tahes eesmärgil
on keelatud ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata. Veebilehe külastamisel
eriotstarbeliste programmidega (scriptid, robotid ja muud programmid mis
ei ole internetilehitsejad) mis tahes eesmärgil pöördub Haldaja politsei
poole ning kasutustingimuste rikkujat karistatakse Eesti Vabariigi
seaduste kohaselt.
2.4.Kui mõni punkt osutub Eesti Vabariigi seadustega vastuollu, siis ei
mõjuta see teiste punktide kehtivust.

3. Autoriõigused
3.1.Kogu veebilehe sisu (dokumendid, andmebaasid, pildid, tekstid jne)
ja nende autori õigused kuuluvad Haldajale. Kõik vastavad õigused on
kaitstud, kui ei ole muid märkmeid.
3.2.Lisades Veebilehele mistahes kuulutuse, teksti, pildi või info muul
kujul annab Teenusekasutaja kõik varalised õigused Haldajale. Haldajale
jääb ainuõigus Teenusekasutaja poolt edastatud andmeid või teoseid igal
viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, reprodutseerida,
levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või
andmebaasidesse, edastada üldsusele.
3.3.Autoriõiguste rikkumisel pöördub Haldaja politsei poole ning
rikkujat karistatakse Eesti Vabariigi seaduste kohaselt.

4. Registreerimine ja privaatsus
4.1.Veebisaidil registreerumine kehtib tähtajatult.
4.1.1. Haldaja kohustub mitte avaldama registreerumisel kogutud
informatsiooni kolmandatele isikutele.
4.2.Haldaja ei kasuta registreerunud Kasutajate kontaktandmeid Veebilehe
kasutamisega mitteseotud info edastamiseks.
4.3.Registreerunud Kasutaja kinnitab oma registreerumisega
kasutustingimustega nõustumist ja nendest kinnipidamist.

5. Kliendi õigused ja kohustused
5.1.Kliendil on õigus kasutada portaalis kõiki temale võimaldatud
funktsioone.
5.2.Registreerunud Kasutaja on kohustatud esitama Andmeid, mis pole
eksitavad, ebatäpsed või väärad.
5.3.Esitatavad Andmed peavad olema vastavuses heade tavade ja kommetega
5.4.Registreerunud Kasutaja on kohustatud kinni pidama intellektuaalsete
õiguste kaitse seadustest.
Teenuseid ei tohi kasutada pettusteks või ebaseaduslikuks tegevuseks.
5.5.Registreerunud Kasutaja peab Haldajat teavitama oma kasutajatunnuse
või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.
5.6.Kliendid sõlmivad ostu-müügi lepinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning
vastutavad ise nende vahel sõlmitud lepingute ja ostu-müügi tingimuste
täitmise eest.

6. Muud Haldaja õigused ja kohustused
6.1.Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja Veebilehe arengule
ühepoolselt muuta kasutustingimusi ja hinnakirju.
6.2.Haldaja teavitab Kasutajaid kasutustingimuste või hindade muutustest
veebilehe vahendusel. Kasutajat eraldi kasutustingimuste muutumisest ei
teavitata.
6.3.Haldajal on õigus piirata või tühistada Kasutaja kasutusõiguseid,
kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.
6.4.Haldajal on õigus kontrollida Kasutajate poolt sisestatud Andmeid
ning eemaldada kuulutused, milles on ebatäpsed või eksitavad Andmed või
mis muul moel rikuvad käesolevaid kasutustingimusi.
6.5.Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt sisestatud Andmete õigsuse eest
ning müüdavate toodete kvaliteedi eest.
6.6.Haldaja ei vastuta müüdavate toodete päritolu ja seaduslikkuse eest
(N: auto on varastatud).

7. Muud sätted
7.1.Kliendi ja haldaja vahelised vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi
seadusandlusega ettenähtud korras.
Forss
  Test